Seu de l'ONU a Nova York

 
 "Durant segles, els filòsofs i pensadors han debatut sobre el significat de la paraula ser humà. Tal volta no han trobat la resposta perquè és molt simple: ser humà significa elegir."

   
El 10 de desembre de 1948, fa ara exactament 50 anys, l'Assemblea General
de les Nacions Unides va aprovar la Declaració Universal dels Derets Humans, el primer text que pretenia promore i aconseguir el reconeixement dels drets humans i llibertats fonamentals per a tots els ciutadans del planeta.

   
Els seus trenta articles ressonaren arreu del món i, encara que no tinguera una immediata aplicació real i efectiva, sí mostrà el camí a seguir a tots els països, convertint-se a més, en el punt de partida per al desenrotllament de posteriors declaracions, convencions i tots altres instruments internacionals que prompte sorgiren darrere ella.


Assemblea General de les NU


   
Este estudi sobre la Declaració Universal pretén donar una visió senzilla i clara, però el més completa possible, sobre el que va suposar la deliberació i aprovació d'este text. D'esta forma s'analitzen, d'una banda, els esdeveniments històrics que


50 aniversari de l'ONU

motivaren l'aparició de la Declaració, i els més importants precedents; i, d'altra, un repàs als trenta articles de la Declaració en els quals es reconeixen els drets i llibertats fonamentals de tot ser humà, així como el seu posterior desenrotllament.


Francisco Rodríguez Baixauli
València, setembre de 1998