______________________________________________________________________________________________________________________
 
 

MODELS DE DENÚNCIA

La Junta de Govern de la Universitat de València estableix tots els anys els criteris d'elaboració de les OCA (Ofertes de Curs Acadèmic) que regiran el curs següent. Aquestes OCA són els documents on es decideix des del nombre de grups per assignatura, fins a la llengua de docència, les optatives que s'activen i tenen docència, les que no... Entre els criteris d'elaboració de les OCA del curs actual (2002 - 2003), lògicament, existeix un apartat dedicat a la llengua de docència, i diu textualment: "En l'oferta de curs acadèmic de les assignatures que tenen més d'un grup, un s'impartirà en castellà, un altre en valencià, i la resta en la llengua o les llengües que en funció de les seues disponibilitats de professorat es propose". Per supost això és una normativa interna i s'ha de cumplir, l'equip rectoral ha de vetllar per que aquest compliment es faça efectiu, i sancionar, si s'escau, els incompliments. Per supost, que tinguem notícia, mai no ha estat presa ni una sola decisió negativa en aquest sentit. És a dir la normativa respecte del valencià s'incompleix impunement, sense cap por d'una resposta que, ja se sap d'avantmà, no existirà. Per lluitar contra això des de la Coordinadora Enric Valor tenim diferents campanyes en marxa, i podria dir-se que precisament els incompliments de la docència han estat la nostra activitat central, i la més difícil, en els darrers 4 o 5 anys.
 
 

QUÈ FAREM?

 La Coordinadora Enric Valor ha provat diferents accions per solucionar aquest problema. La primera i més important, sense dubte, és la de denunciar aquestes irregularitats davant l'equip rectoral i el tribunal de greuges de la Universitat. La presió des de diferents facultats i de centenars d'estudiants a títol individual és la millor arma, col·lectiva, per enfrontar-nos a aquest problema. Quan molts de nosaltres protestem l'equip rectoral, simplement, no pot ignorar el problema. Ha de fer alguna cosa. Per això aquestes denúncies són importants i mantindre una actitut crítica i reivindicativa és l'unica via per fer-nos respectar.

Una altra línia d'actuació possible, tot i ser extrema, és denunciar la Universitat de València davant els tribunals. Ja una vegada alguns alumnes van començar el procès judicial contra la Universitat i l'aleshores rector, Pedro Ruiz. Finalment Ruiz va negociar una moratòria de quatre anys per als departaments, per tal que adaptaren els seus recursos humans, a partir d'aquests quatre anys els incompliments serien severament castigats. A més als estudiants que havien iniciat el procés judicial -membres de la Coordinadora molts, però actuant a títol individual- se'ls va compensar econòmicament per l'incompliment, tornant-los la part de la matrícula que suposadament corresponia a la llengua de docència.

Aquesta via es una possibilitat, que segons va enquistant-se el problema, va prenint força. L'actitud del rector Tomàs amb el tema és decebedora i no pareix que el rector haja estat capaç d'adonar-se'n de la importància que per a molts sectors de la nostra universitat té aquest tema. La impunitat no pot ser mai la via per millorar l'ús de la nostra llengua.

.

MODELS DE DENÚNCIA

Ací hi ha penjats els diferents models de denúncia. L'única cosa que us demanem des de la Coordinadora és que els feu servir, fent-los circular al màxim entre els vostres companys de classe.

Model de denúncia per incompliment de l'oferta (Quan et matricules en valencià i el mestre dóna la classe en espanyol) format .doc

Model de denúncia per incompliment de l'oferta (Quan et matricules en valencià i el mestre dóna la classe en espanyol) format .rtf

Model de denúncia per manca d'oferta (Quan tot i haver més d'un grup, cap és en valencià) format .doc

Model de denúncia per manca d'oferta (Quan tot i haver més d'un grup, cap és en valencià) format .rtf

Tingueu en compte que aquest models estan adaptats al cas de la Universitat de València, i les normatives que es reflecteixen en els models són les de la Universitat.