PROJECTES EN QUE HA PARTICIPAT EL CENTRE DES DEL CURS:92-93

PROJECTES

CURS

Projecte Curricular de Centre (P.C.C)

93-94

Projecte Curricular de Centre (P.C.C)

94-95

Projecte Educatiu de Centre (P.E.C)

94-95

Projecte Educatiu de Centre (P.E.C)

95-96

Tractament de la Diversitat (Seminari E.E.)

97-98

Tractament de la Diversitat (Seminari E.E.)

98-99

Jocs Esportius de la Generalitat.

95-96

Jocs Esportius de la Generalitat.

96-97

Jocs Esportius de la Generalitat.

97-98

Jocs Esportius de la Generalitat.

98-99

Trobada d“Escoles d“Ensenyament en Valencią.

97-98

Trobada d“Escoles d“Ensenyament en Valencią.

98-99

Setmana Cultural. "50 aniversari del Centre"

93-94

Setmana Cultural. "100 anys de Cine"

94-95

Setmana Cultural. "Benifaió"

95-96

Setmana Cultural. "Generació del 98"

97-98