BREU ULLADA HISTÒRICA

Breu ullada històrica


    ANTELLA-En temps de la conquesta per Jaume I hi havia una població anomenada Xarquia, abandonada pels seus veïns, els quals, a causa de les inundacions del Xúquer, construïren l'actual Antella en un terme mès elevat. El rei Martí I va vendre, l'any 1.408, a Joan Gascó el terç delme del pa, del vi i d'altres drets sobre el lloc d'Antella, amb la Xarquia, Rafelet i Tribus. El 1.467 el rei Joan II va vendre al seu nou senyor Miquel Joan Cervató la suprema jurisdicció civil i criminal,sobre aquests llocs. El 1.568 es va concedir al cavaller Miquel Salvador el títol de baró d'Antella. Aquest títol el van posseir les famílies Dassió, Ferrer de Pròxita, Roca, Ortís de Rodrigo i Rovira. El 1.609 van ser expulsats els seus habitants moriscos, i el seu senyor, l'any 1.610, atorgà carta pobla a 57 nous pobladors, obligant-los a pagar un elevat tribut en fruits. El 1.766 els veïns volien fer venda lliure de mercaderies, però el senyor va aconseguir que el Reial Acord fera complir els capítols de població. La riuà del 1.982 va afectar greument la població. Al seu terme (17,4 qm2) hi ha la presa d'Antella, d'on naix la Sèquia Reial del Xúquer. El 1.510 hi havia 89 famílies; el 1.960, 2.175 habitants (antellans) i el 1.994, 1.610.