Apunts a la WEB

APUNTS DE LES ASSIGNATURES ACTUALSordiandor


     Hola amics! En aquestes pàgines podeu trobar els apunts d'algunes de les assignatures que estic cursant en el Segon Quadrimestre de la LLicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques:Adquisició i tractament de dades

Anàlisi Estadístic de dades

Economia

Probabilitat i Processos Estocàstics.


Tornar a l'índex principal