ESGLESIA

PORXENS

EDIFICI DEL REPES

CASA DE LA CULTURA

DEPOSIT

CAPELLETA DEL SANTISSIM CALVARI

FINCA DE L'ALBARDA

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE LA SANTA CREU

Edifici del S.XV. En epoca Renaixentista va patir una forta reforma pero en l'actualitat, nomes es conserva la façana. La resta es d'estil barroc. La planta es de creu llatina amb nau unica i cinc capelles laterals entre contraforts i una volta de mitja taronja sobre petxines al creuer.ESGLESIA Destacar la capella de la Comunio que es va construir el 1775. L'autoria de la capella s'atribueix a l'arquitecte de Pedreguer Antoni Gilabert. Es tracat d'un edifici del s.XVJ en forma de creu llatina amb volta en el creuer.L'ala dreta es de 1775.Presenta en l'interior una estructura neoclassica amb adornaments barrocs,excepte en la capella de la comunio.La porta principal es del 1763.

INICI
PORXENS

PORXENSConstrucció del S.XIX i restaurada el 1992. Constituïda per dues naus paral·leles obertes als costats, amb columnes de fundició de ferro que sostenen encavalcades de fusta i la coberta a dues aigües amb teula corba. Destinada a mercat a l'aire lliure, que en l'actualitat es celebra els dissabtes. Ocupen el solar on es trobava un palau d'època medieval. D'aquest es conserva la cisterna de planta rectangular, localitzada en el subsòl de la porxada inferioR. Construïts a finals del s.XJX,son dues naus cobertes amb teula àrab amb una estructura de pilars de ferro colat i bigues de fusta.Se situaren al pati del palau dels comtes d'Anna i d'Elda.Actualment és un lloc de reunió, esplai i centre comercial els dissaptes,ja que es el dia de mercat i s'ubiquen per tota la plaça porxens incluits tota mena de paraes de verdures roba menjars etc.Varen ser restaurats l'any 1992.

INICI
EDIFICI DEL REPES

Actualment s'hi ubiquen les dependencies de la policia municipal. Construït l'any 1905, s'emprava per vigilar el compliment de les peses i les mesures de la localitat. La construccio presenta una única planta baixa, amb murs de carrega i teulada a dues aigües. edifici del repés La portada principal esta molt decorada. A la part superior de l'arc, hi trobem el tretramorf, un motiu iconografic que representa els quatre evangelistes: Lluc el bou, Marc el lleó, Joan l'aguila i Mateu l'angel. La part superior del Repes ofereix, a l'estil grec, un entaulament i un fris amb triglifs.

INICI


CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA

Antic Col·legi de Sant Tomas d'Aquino o Escoles Velles. Es tracta del antic col·legi de Sant Tomas d'Aquino o com es denomina en l'actualitat les "Escoles Velles".casa municipal de la cultura És de planta triangular. L'interior queda obert a un pati des d'on antigament es distribuïen les diferents dependencies Construït entre 1882 i 1884, l'edifici es va rehabilitar entre els anys 1991-1995. Actualment és la Casa Municipal de Cultura.

INICI
DEPOSIT D'AIGUA

És de planta rectangular, semisoterrat en la vessant de la muntanya, que va ser retallada perque hi cabes. L'edifici compta amb cinc finestres al nord i una porta a l'oest, a la part superior. A l'interior hi ha 24 pilars sobre els quals s'eleven unes arcades de mig punt que sostenen unes voltes rebaixades fetes amb rajoles. La capacitat és de 3.205.000 de litres. Construït entre el 1879 i el 1887. Els mestres d'obra eren de Pedreguer. S'omplia amb l'aigua del brollador de l'Ombrereta. El Dipòsit subministrava les fonts del poble. Actualment s'abasteix dels pous de la zona de l'Ocaive i encara dóna servei al poble de Pedreguer.

INICI


CAPELLA DEL SANTISSIM CALVARI


Se la coneix com la Capelleta de Sant Blai.capelleta de sant blai Edifici construït en el S. XVIII. Originariament tenia dos cossos, la nau i el cambril. El 1892 es va afegir el porxe. S'hi han fet diverses restauracions. Construïda amb elements formals simples, molt novedosos a finals del set-cents i que deixaven enrere el barroc. Aquestes idees correspondrien a Antoni Gilabert, acadèmic de Belles Arts de Sant Carles, impulsor del neoclassicisme a l'antic Regne de

INICI


FINCA DE L'ALBARDA
La finca L'Albarda és un espai que no podem deixar de visitar si ens trobem a Pedreguer. Es un dels projectes de la Fundació Enrique Montoliu, una organitzacio privada sense anim de lucre que desenvolupa activitats encaminades a la conservacio de la natura. En una zona on la vegetacio cada volta es menys mediterrania, on les especies autoctones s'han vist arraconades per plantes exotiques introduïdes seguint models estetics centreuropeus o nord-americans, amb el conseqüent desequilibri ecologic per al nostre medi, l'Albarda preten ser un exemple del que es pot fer a un jardí amb elements autoctons mediterranis. En aquesta impressionant finca, podem gaudir d'una visita guiada l'ultim dissabte de cada mes (previa inscripcio a la Casa de Cultura de Pedreguer) i descobrir diferents possibilitats i estils de jardi mediterrani, on els aromes adquireixen una dimensió per a molts desconeguda u oblidada. finca de l'albardaneraAmb aquest jardí com a base, s'està creant un laboratori d'estudi i reproducció de plantes autòctones, cursos de jardineria autòctona i també activitats de divulgació i promoció. La visita es molt agradable i una magnifica oportunitat per a introduir un criteri més respectuos en els nostres habits de jardineria.

INICI

TORNAR