TIPUS DE JOC
Tipus de joc Característiques Edat
FuncionalsLLiure
Espontani
- Simples exercicis funcionals.
- Procedeix d'una necessitat d'activitat.
- El nivell de joc que realitza l'animal, però amb funcions més complexes.
- Fixe i esteriotipat.
- Es dirigeix únicament a l'activitat infantil i no a l'objecte del joc.
- Permet a cada funció explorar el seu domini i extendir-se per obtenir nous resultats.
Primers mesos de vida del nen
Amb allò que és nou - Continuació directa dels jocs funcionals.
- És ignorat per l'animal.
- Busca fer durar un resultat interessant.
- Amb ell el nen afirma què te potencies i prova el seu valor.
- Espècie d'experimentació de les seues possiblitats.
Cap als quatre anys
Imitació
Representació


Dràmatic

Simulacre

- Imita les activitats de l'adult pel desig de ser gran.
- Acostuma d'imitar episodis realistes, però amb situacions de "petites mentides" en les que participa material complicat.
- Expressió de necessitats apremiants.
- Sortida d'impulsos prohibits.
- Aprendre a ser una persona capaç de compartir, donar i rebre.
Des dels dos anys
Fictici


Elecció
Invenció

- Té més brillantor, romanticisme i exitació que la imitació.
- En els nens ben dotats és paral·lel al desenvolupament de la intel·ligència.
- Més freqüent en les nenes.
- Es mostra amb tota espontaneitat i no oculta cap dels seus sentiments.
- Representen i elaboren els seus conflictes.
- No manté el mateix paper molt de temps.
Pubertat
De proesa
Ascetisme
Tradicionalistes

Competició
- Fruit de la vanitat infantil.
- Satisfan el desig de fer-se valer.
- Medi per afirmar el seu JO.
- Comença amb desafiaments en els que l'hostilitat no existeix o és mínima i en la qual no compten els cops que "l'altre rep", sinó els que "jo dono".
De set a onze anys
Esportius - Generalament exigeix públic.
Vertigen

Rampell
- Comú amb l'animal.
- Intenta destruir, per un instant, l'estabilitat de la percepció.
- No té valor pedagògic.
D'atzar - Tan poc estudiat com l'anterios.
- desconeguts pels animals.
- No desenvolupa cap aptitud física o intel·lectual en el jugador, que segueix essent essencialment passiu.
- No té valor pedagògic.
- Allunya el nen del treball i de l'esforç.
Somiar despert - Joc mental o inactiu.
- Representa un paper dramàtic, heroic i fantàstic.
- Recurs dels nens més grans quan estan avorrits sense poder jugar.
- Més freqüent en les nenes, qualsevol que siga la seua edat.
Pubertat
(ple desenvolupament)
Constructiu - Va evolucionant segons l'edat.
- Fins els cinc o sis anys, el nen agrupa els objectes sense un pla pre-concebut.
- A mesura que es fa gran i perd interès pels jocs de "petites mentides", torna la seua atenció al joc constructiu.
Onze a tretze anys
Descans - Sols exixteix en l'adult
- De què estat cansat un nen de quatre anys?

vols saber que és el
JOC?

TORNA A LA PÀGINA PRINCIPAL


Alguns
JOCS


JOCS VALENCIANS

Bibliografia

ALTRES WEBS·BONES