Bibliografia.

Llibres

[NWal]

Walsh, Normam i Muellner, Leonard Ed. O'Reilly & Associates, Inc. 1999 - ISBN 1565925807

DocBook: The Definitive Guide

[versió en línea, última visita: octubre 2006] http://www.oasis-open.org/docbook/documentation/reference/html/docbook.html

Comentari: és la documentació oficial de DocBook, amb la explicació detallada de totes les etiquetes i les relacions entre elles, axí com molts exemples.

[NWal5]

Walsh, Normam Ed. O'Reilly & Associates, Inc. 2006

DocBook v5.0: The Definitive Guide

[versió en línea, última visita: octubre 2006] http://www.docbook.org/tdg5/en/html/docbook.html

Comentari: és la documentació oficial de DocBook versió 5.0, amb la explicació detallada de totes les etiquetes i les relacions entre elles, axí com molts exemples.

[MKay]

Kay, Michael Ed. Wrox Press Ltd, 2000 - ISBN 1-861003-12-9

XSLT Programmers reference.

Comentari: conté informació tècnica del llenguatge XSLT.

[JTen]

Tenninson, Jeni Ed. Wrox Press Ltd, 1999- ISBN 1861005946

Beginning XSLT

Comentari: útil per a comensar a utilitzar XSLT. El llibre ve acompanyat d'un CD amb exemples molt útils.

[DTid]

Tidwell, Doug Ed. O'Reilly & Associates, Inc. 2001 - ISBN 0596000537

XSLT

[BDuch]

DuCharme, Bob Ed. Manning, 2001 - ISBN 1930110111

XSLT Quickly

Comentari: útil per a una referència ràpida del llenguatge XSLT

[BSta]

Stayton, Bob Ed. Sagehill Enterprises, 2005 3rd edition - ISBN 0974152110

DocBook XSL: The Complete Guide

[versió en línea, última visita: novembre 2006] http://www.sagehill.net/docbookxsl/index.html

Articles.

[AGon]

Bravo Garcia, Alejandro Gonzalo

Accesibilidad web. Un problema pendiente.

[versió en línea, última visita: novembre 2006] http://www.webposible.com/articulos/accesibilidad_web_problema_pendiente.html

Comentari: una visió global de l'estat de l'accessibilitat al web en el nostre país.

[DS2P]

Walsh, Norman

DocBook: from sintax to publication.

[versió en línea, última visita: novembre 2006] http://nwalsh.com/docs/tutorials/xml2004/

De l'autor de les fulles d'estil emprades en aquest projecte. Una visió a tot el procés desde la creació del document fins la seva publicació.

[DDXS]

Walsh, Norman

The Design of the DocBook Stylesheets.

[versió en línea, última visita: novembre 2006] http://nwalsh.com/docs/articles/dbdesign/

Per a comprendre millor l'estructura de les fulles d'estil.

[CPTF1]

, , Valentín, Luís de la Fuente , Delgado Kloos, Carlos i Pardo Sánchez, Abelardo de la Universitat Carlos III de Madrid.

Generación de contenidos para plataformas educativas.

[versió en línea, última visita: novembre 2006] http://dotlrn.org/file-storage/view/madrid05/08.pdf

Justificació de l'ús de DocBook com a format per a crear continguts educatius pensats per a la seva presentació en plataformes de teleformació.

[CPTF2]

Martínez Ortiz, I. , Moreno Ger, P i Fernández Manjón, B.

Uso de DocBook en la Creación de Contenidos Educativos Interoperables.

[versió en línea, última visita: novembre 2006] http://www.uoc.edu/symposia/spdece05/pdf/ID38.pdf

Justificació de l'ús de DocBook com a format per a crear continguts educatius pensats per a la seva presentació en plataformes de teleformació.

Pàgines web.

[www-W3C]

Web del Consorci World Wide Web

[Última visita: octubre 2006] http://www.w3.org/

[www-WAI]

Web del grup de treball Web Accesibility Initiative del W3C

[Última visita: octubre 2006] http://www.w3.org/WAI/

Conté recursos sobre accessibilitat.

[www-SID]

Web de la Fundació i del Seminari Iberoamericà sobre Discapacitat i Accessibilitat en la Red

[Última visita: octubre 2006] http://www.sidar.org/

Recursos en espanyol sobre accessibilitat, marc legal... i han traduit algunes de les directrius del W3C a l'espanyol i català. A més tenen una ferramenta per a la validació de l'accessibilitat: HERA.

[www-PNA]

Web del primer Plà Nacional d'Accessibilitat

[Última visita: octubre 2006] http://accesibilidad.artmedialabs.com/pnda/

Té disponible per a baixar el plà naciona d'accessibilitat i alguns documents relacionat com el Llibre Blanc i el Llibre Verd d'accessibilitat en Espanya.

[www-OBS]

Observatori de les Telecomunicacions i la Societat de la Informació

[Última visita: octubre 2006] http://observatorio.red.es/observatorio/index.html

Informació actualitzada sobre l'estat de l'accessibilitat a Espanya.

[www-ZEN]

CSS Zen Garden

[Última visita: octubre 2006] http://www.csszengarden.com/

Web dedicada a la difusió del CSS per al diseny web. Amb molts exemples i un llistat de recursos.

[www-CAM]

Proyecto Camaleón

[Última visita: octubre 2006] http://www.camaleoncss.com

Similar al projecta CSS Zen Garden [www-ZEN], però en espanyol.

[www-MIN]

XSLT Mini COMO

[Última visita: octubre 2006] http://xml.utilitas.org/xslt_mini_como.html

Un mini-manual de XSLT molt útil per a una ràpida referència.

[www-DTU]

Tutorial DocBook en espanyol

[Última visita: octubre 2006] http://es.tldp.org/Tutoriales/DOCBOOK/doctut/single-html/dbktut.html

En idioma espanyo però un poc desfasat.

[www-LDP]

Linux Documentation Project

[Última visita: octubre 2006] http://cvsview.tldp.org/index.cgi/LDP/howto/docbook/

Llistat de manuals de documentació de Linux escrits en DocBook, útil per a tindre documents sobre els que fer proves de transformació.

Recomanacions W3C.

[W3C-XML]

Extensible Markup Language (XML)

Versió 1.0, quarta edició, 16 Agost 2006

[Última visita: novembre 2006]

http://www.w3.org/TR/2006/REC-xml-20060816/

[última versió] http://www.w3.org/TR/xml

[W3C-XSL]

Extensible Stylesheet Language (XSL)

Versió 1.0, 15 Octubre 2001

[Última visita: novembre 2006]

http://www.w3.org/TR/2001/REC-xsl-20011015/

[última versió] http://www.w3.org/TR/xsl/

[W3C-XSLT]

XSL Transformations (XSLT)

Versió 1.0, 16 Novembre 1999

[Última visita: novembre 2006]

http://www.w3.org/TR/1999/REC-xslt-19991116

[última versió] http://www.w3.org/TR/xslt

[W3C-WCG]

Web Content Accessibility Guidelines

Versió 1.0, Maig 1999

[Última visita: novembre 2006]

http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505/

[última versió] http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT

[W3C-XPath]

XML Path Language (XPath)

Versió 1.0, 16 Novembre 1999

[Última visita: novembre 2006]

http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116

[última versió] http://www.w3.org/TR/xpath

[W3C-HTML]

HTML 4.01 Specification

Versió 4.01, 24 Desembre 1999

[Última visita: novembre 2006]

http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/

[última versió] http://www.w3.org/TR/html401

[W3C-CSS2]

Cascading Style Sheets

Nivell 2, Maig 1998

[Última visita: novembre 2006]

http://www.w3.org/TR/1998/REC-CSS2-19980512/

[última versió] http://www.w3.org/TR/REC-CSS2