WWW - Universitat de València


Página de RAFAEL VALLDECABRES RODRIGO. URL: http://mural.uv.es/ravallro    contador de visitas 


Els valencians de 1510. Tesina introductòria del treball d’investigació dels cursos de doctorat (1999). 

Els valencians de 1510. Apunts d’Onomàstica comparada (2000). Publicat a la Revista de la Societat d’Onomàtica.

Malnoms medievals de Quart. Publicat a Levante El Mercantil Valenciano (9-2009). 

Joan Garcia de Penyaranda, primer mecenes de l’Ermita de Sant Onofre. Publicat al llibre de festes de Quart de Poblet de 2009. 

Documenta Quart Notarial (més de 5.000 regests notarials dels segles XIV, XV i XVI pendents de revisió). 

 Llibres publicats per l’Ajuntament de Quart de Poblet.  

Vida de Sant Onofre. Premi de Ciències Socials 2002 de Quart de Poblet. Estudi.  Edició de la Vida del Sant. 

Cincuenta documentos inéditos para una historia de Quart en época bajomedieval. Premi de Ciències Socials 2004 de Quart de Poblet.  

Dos còdexs de l’Arxiu de Poblet sobre Sant Vicent i Quart. Premi de Ciències Socials 2016 de Quart de Poblet.

 Llibres publicats pel Servei de Publicacions de la Universitat de València. Colecció Fonts Històriques.

EL CENS DE 1510. Relació dels focs valencians ordenada per les corts de Montsó.

Arbitres i notes per a Quart i València. Dietari de Joan Peris Perdiguer (segle XVII).

Publicacions de Rafael Valldecabres Rodrigo (Quart de Poblet, 1958)

Llicenciat en Matemàtiques (1982) . Universitat de València

Llicenciat en Geografia i Història (1997) . Universitat de València

Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió (2007) . Universidad de Granada

Graduat en Psicologia (2015) . U.N.E.D. 

Professor de Matemàtiques IES Mediterrània de Benidorm.