HISTÒRIA D'UN

MIG POLLASTRE

 Rondalla d'Enric Valor, adaptada a l’Hipertext per Beatriz Bori