>> www.niloenibolonya.tk <<

L'educació és un dret, no una mercaderia!

>>Posicionament de la CEPC davant del 17-N

QUE SERVEIX COM A MODEL DE CARTA PER A CONVOCAR VAGA ALS INSTITUTS

Des de la CEPC (Coordinadora d'Estudiants dels Països Catalans), volem informar-vos dels acords presos en el II Fòrum Europeu de l'Educació de Bergen (Noruega), del 22 de maig de 2005.

En aquest Fòrum van estar presents diverses organitzacions estudiantils que, després de posar en comú coneixements i experiències sobre els efectes que segueix la privatització de la Universitat Pública en els diferents països de la Unió Europea, decidiren convocar una data de mobilització en defensa de l'esnenyament públic. La proposta finalment acceptada fou el 17 de novembre, per tal de coincidir amb el dia mundial de l'estudiant. Aquesta jornada de lluita a nivell continental, sota el lema “L'educació és un dret, no una mercaderia”, té en el seu punt de mira el nou Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES), el qual suposarà la mercantilització paulatina de la Universitat Pública perquè:

- les directrius generals són marcades per l'Organització Mundial del Comerç amb el seu Acord General de Comerç i Serveis (AGCS), on es considera a l'educació pública com un “servei públic d'interés econòmic”

- suprimeix aquelles titulacions “no rentables per al mercat”

- busca una elitització de l'estudiant, ja que classifica les titulacions en graus (de 3 o 4 anys, de caràcter generalista i orientades al món del laboral) i postgraus (d'1 a 2 anys, de caràcter especialista i orientats al món de l'empresa o acadèmic), sent aquests últims ofertats a preus desorbitats.

- va en contra dels interessos de les estudiants, ja que augmenta les taxes universitàries any rere any, estableix la concepció de l'estudiant com a un simple client que ha d'adaptar-se a les necessitats del mercat, a més d'impossibilitar la compaginació de feina i estudis en imposar la figura de l'estudiant a temps complet...


Per altra banda, sabem que la situació del marc educatiu a l'Estat Espanyol passa per la tramitació en el Congrés dels Diputats del nou porjecte de Llei Orgànica d'Educació (LOE), confeccionat per l'actual govern del PSOE. Tot i polir alguns dels punts més reaccionaris de l'antiga LOCE (llei presentada pel PP), reitera gran part dels seus errors que ataquen greument l'ensenyament públic, com són:

- la manca de democràcia interna als òrgans de desició dels centres, apostant per la profesionalització de la figura del director com a centre d'una jerarquia que aboca els consells escolars a funcions merament consultives.

- la perpetuació i agreujament del sistema de concerts econòmics a centres privats, que condiciona la degradada situació actual de l'ensenyament públic.

- la falta d'assignació i concreció dels recursos humans i materials necessaris per erradicar el que ells anomenen “fracàs escolar”, que no és més que la incapacitat del sistema per respondre a les diferents realitats socials dels centres, imposant la concepció d'itineraris tancats a partir de 3r de l'ESO.

- la continuació dels acords amb el Vaticà, que dilueixen la possibilitat de construïr una escola laïca i aconfessional, a banda de reproduir la hipocresia del sistema introduïnt l'assignatura de “Educació per a la ciutadania” en no establir els valors cívics bàsics com a matèria transversal en tota l'educació.

- la possibilitat d'endurir la selectivitat i consolidar la doble prova que citava la polèmica LOU (Llei Orgànica d'Universitats), un altre dels mecanismes elititzadors de la Universitat Pública.

- la opció de presència dels representants del món empresarial dins dels Consells Escolars dels centres de FP, que marcaria la mercantilització d'aquesta branca de l'ensenyament.


Així doncs, per crear un front comú amb tots els estudiants europeus i apostar per la unitat d'acció, des de la CEPC convoquem a tots els estudiants d'ensenyament mitjà (Secundària, Batxillerat i FP), a una vaga el 17 de novembre contra la LOE, que concidirà amb la jornada de lluita convocada a les Universitats contra el tractat de Bolonya, que ens afectarà a tots els futurs estudiants universitaris.

17 de novembre vaga d'estudiants

“O ara, o mai”

Defensem l'ensenyament públic

Des de la CEPC us oferim poder fer una xerrada sobre la LOE i l'EEES al vostre centre, a més d'enviar-vos cartells i octavetes o donar-vos suport logístic si decidiu mobilitzar-vos en la vostra pròpia població. Podeu escriure'ns un correu a cepc@coordinadora.net i visitar també la nostra web nacional www.coordinadora.net.

Altres documents:

[Consulta totes les convocatories]

[Documents propis]____[Documents oficials]____[Material per als i les estudiants]

[Vols realitzar una xerrada sobre la LOE i l'EEES al teu institut?]

[www.coordinadora.net]

[tornar a l'inici]

>> www.niloenibolonya.tk <<