Centre d'Estudis de l'Horta Nord
Centre d'Estudis de l'Horta Nord
Federació d'Instituts d'Estudis Comarcals del País Valencià

Inici Comissió de patrimoni

carregant...
Comissió de patrimoni Casa de la Sirena (Alfara)

Coordinadors


Presentació

Aquest grup de treball del CEHN tracta d'articular tot un seguit d'accions de l'entitat al voltant del patrimoni monumental de la comarca de l'Horta Nord. Certament que la situació d'aqueix patrimoni és difícil, i també que en moltes actuacions els resultats no deixen de ser testimonials. La nostra tasca, però, no deixa de ser necessària per abastar els fins del Centre, en defensa d'aqueix patrimoni, tot fomentant la seua catalogació, conservació i divulgació i promovent l'estudi i la realització d'inventaris, com assenyalen els estatuts del CEHN, no oblidant la importància de tasques com ara la sensibilització i la reivindicació.


Activitats

La comissió ha participat als diversos congressos organitzats fins ara pels Centre, així al Primer Congrés, celebrat a Meliana l'any 1997, amb el títol "Propostes per a la defensa del patrimoni històric valencià: El cas de l'Horta Nord" tractà d'oferir, mitjançant enumeracions orientatives, un panorama de la legislació aplicable en matèria de patrimoni, i una relació de les competències de les administracions autonòmica i municipal en base, fonamentalment, a la Llei del Patrimoni Històric Espanyol. A més, el treball conté un model de escrit o formulari per instar de l'Administració la declaració de Bé d'Interés Cultural (BIC). Completa la comunicació una relació de béns declarats aleshores BIC a la comarca, altra respecte dels quals se n'havia interessat la declaració, i una altra d'aquells que enteníem necessitaven una protecció immediata. Pel que fa al Segon Congrés, celebrat a Vinalesa l'any 2003, la comissió presentà la comunicació "Una proposta de registre del patrimoni monumental de l'Horta Nord" amb la pretensió de donar a conéixer tot allò que podem anomenar patrimoni monumental de la comarca i delimitar el que poguera ser objecte de catalogació, configurant-se el registre com el conjunt d'anotacions fetes en inscriure al seu suport els elements que integren aqueix patrimoni, és a dir, com instrument que incorpora les dades identificatives d'aqueixos elements.


Projectes


Publicacions

M. FENOLLOSA, A. FERRER, A. ROS. «Propostes per a la defensa del patrimoni històric valencià: el cas de l'Horta Nord». En Actes del Ier Congrés d'Estudis de l'Horta Nord. Valencia: CEHN, 2000. P. 369-382.

A.ROS. «Una proposta de registre del patrimoni monumental de l'Horta Nord». En Actes del IIn Congrés d'Estudis de l'Horta Nord. València: Bròsquil: CEHN, 2004. P. 267-290.

J.M. BURRIEL. «La muntanya del Tos Pelat (Montcada-Bétera): la potencialitat patrimonial d'un possible parc cultural». En Actes del IIn Congrés d'Estudis de l'Horta Nord. València: Bròsquil: CEHN, 2004. P. 49-66.

J.M. BURRIEL, J.M. VERDÚ. «La vil·la romana de Les Paretetes del Moros de Montcada (L'Horta Nord). Introducció al seu estudi». En Actes del Ier Congrés d'Estudis de l'Horta Nord. València: CEHN, 2000. P. 19-38.

A. FERRER I ORTS. «Un temple singular a l'Horta Nord: l'església de l'Assumpció de Nostra Senyora (Foios)». La Roda del Temps, nº 11, 2002, P. 41-52.

A. FERRER I ORTS. «La historiografia de la Cartoixa del Puig: dades per al seu estudi». La Roda del Temps, nº 10, 2001, P. 17-22.

A. ROS. «La protecció del patrimoni històric». El Periòdic d'Alboraia, nº 34, desembre 1997, P. 58.

A. ROS. «El dret a la bellesa». El Periòdic d'Alboraia, nº 36, març 1998, P. 39.

A. ROS. «Sobre la mostra fotogràfica Una ad-mirada a l'arquitectura de l'Horta Nord». La Roda del Temps, nº 11, 2002, P. 53-54.

 

Amunt

Inici Comissió de patrimoni

Data de creació: 30-01-2003
Darrera actualització: 04-12-2010
Centre d'Estudis de L'Horta Nord.
Correu: cehortanord@yahoo.es
Centre d'Estudis de l'Horta Nord
Continguts: Josep Vicent Castelló
Disseny i manteniment: Andreu Martínez